Magazine Newsletter for Marketing w Praktyce

CLIENT:  Marketing w Praktyce
STATUS:  completed

Magazine Newsletter for Marketing w Praktyce

Graphic design and HTML coding of a newsletter for Marketing w Praktyce.